پرتینکس

پرتینکس

ارائه سرویس فوق برای اولین بار در ایران توسط این شرکت انجام پذیرفت. از مزایای استفاده از پرتینکس این است که زمان زیر چسبانی توسط اپراتور ماشین به شکل قابل توجهی کاهش می یابد، یعنی زمان را برای یک قالب با تعداد جعبه از چند ساعت به چند دقیقه تقلیل می دهد و از همه مهمتر اینکه در کیفیت خط تای جعبه تاثیر بسزایی دارد زیرا کلیه کانال ها خیلی دقیق به یک اندازه ایجاد شده و از خطای دست خبری نیست، در نتیجه می توان خط تای قوی و یکدستی را انتظار داشت.
شایان ذکر است که با این تکنولوژی می توان انتظار تیراژ بسیار زیادتری را نسبت به سایر زیر چسبانی ها توقع داشت.

قالبسازی بابک

موسسه قالبسازی بابک در سال 1368 توسط بابک شیرزادی با هدف ارائه کیفیت مطلوب در زمینه ساخت قالب های تیغ برش با متد روز و نوآوری تاسیس گردید. به همین منظور استفاده از کامپیوتر و پلاتر را سرلوحه کار قرار داده که خطای آن نسبت به ترسیم نقشه با دست صفر بود. حاصل فعالیت این سال ها کسب تجربیات بسیار و تربیت نیرو های خلاق و ورزیده در این زمینه کاری بوده است.

         
Top