پوشالگیر

پوشالگیر

جدیدترین نوع دایکات در دنیا دایکات هایی با آپشن پوشالگیری کامل می باشد، با توجه به نصب و راه اندازی متعدد این نوع از ماشین آلات در صنعت چاپ و بسته بندی کشور مجتمع قالبسازی بابک همسو با این حرکت برای بروزرسانی از نظر دانش فنی و ارتقاء خود تمرکز ویژه ای بر این امر داشته و با ساخت دقیق این نوع قالب ها رضایتمندی مشتریان خود را به همراه داشته است.

قالبسازی بابک

موسسه قالبسازی بابک در سال 1368 توسط بابک شیرزادی با هدف ارائه کیفیت مطلوب در زمینه ساخت قالب های تیغ برش با متد روز و نوآوری تاسیس گردید. به همین منظور استفاده از کامپیوتر و پلاتر را سرلوحه کار قرار داده که خطای آن نسبت به ترسیم نقشه با دست صفر بود. حاصل فعالیت این سال ها کسب تجربیات بسیار و تربیت نیرو های خلاق و ورزیده در این زمینه کاری بوده است.

         
Top