روتاری

روتاری

با توجه به درخواست و تقاضای بازار قالبسازی بابک از سال 1387 شروع به ساخت قالب های روتاری نمود و در این زمینه سعی در مهندسی نمودن و استفاده از تجارب و دانش دیگر کشور های پیشتاز در این امر نموده است. البته به دلیل تنوع بسیار زیاد در قطر دستگاه های موجود در کشور و خارج از استاندارد های جهانی تولید تخته های شل در این مجموعه انجام می گیرد. اهتمام ویژه به ابرهای مخصوص به کار رفته از دیگر تلاش های این موسسه می باشد.

قالبسازی بابک

موسسه قالبسازی بابک در سال 1368 توسط بابک شیرزادی با هدف ارائه کیفیت مطلوب در زمینه ساخت قالب های تیغ برش با متد روز و نوآوری تاسیس گردید. به همین منظور استفاده از کامپیوتر و پلاتر را سرلوحه کار قرار داده که خطای آن نسبت به ترسیم نقشه با دست صفر بود. حاصل فعالیت این سال ها کسب تجربیات بسیار و تربیت نیرو های خلاق و ورزیده در این زمینه کاری بوده است.

         
Top