اخبار و مقالات

افتتاح سایت رسمی قالبسازی بابک

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 18:20

افتتاح سایت رسمی قالبسازی بابک

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 18:19

موسسه قالبسازی بابک در سال 1368 توسط بابک شیرزادی با هدف ارائه کیفیت مطلوب در زمینه ساخت قالب های تیغ برش با متد روز و نوآوری تاسیس گردید. به همین منظور استفاده از کامپیوتر و پلاتر را سرلوحه کار قرار داده که خطای آن نسبت به ترسیم نقشه با دست صفر بود. حاصل فعالیت این سال ها کسب تجربیات بسیار و تربیت نیرو های خلاق و ورزیده در این زمینه کاری بوده است.
از افتخارات این موسسه همکاری کردن با اکثر کارتن سازی ها، چاپخانه ها و دفاتر تبلیغاتی بزرگ بوده است.پس از آن با توجه به نیاز، ارتقای سیستم و بالا بردن توان تولید و بهره وری پس از مطال

افتتاح سایت رسمی قالبسازی بابک

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 18:11

قالبسازی بابک

موسسه قالبسازی بابک در سال 1368 توسط بابک شیرزادی با هدف ارائه کیفیت مطلوب در زمینه ساخت قالب های تیغ برش با متد روز و نوآوری تاسیس گردید. به همین منظور استفاده از کامپیوتر و پلاتر را سرلوحه کار قرار داده که خطای آن نسبت به ترسیم نقشه با دست صفر بود. حاصل فعالیت این سال ها کسب تجربیات بسیار و تربیت نیرو های خلاق و ورزیده در این زمینه کاری بوده است.

         
Top